فراخوان برای هنرمندان! 2013 لس آنجلس نمایشگاه Juried شده

فراخوان برای هنرمندان: 2013 لس آنجلس نمایشگاه Juried شده

The 2013 لس آنجلس نمایشگاه Juried نمایشگاه دوسالانه ارائه هنرمندان با فرصت رقابتی به نمایشگاه کار خود را.

آخرین مهلت ارسال مقاله:

مطالب ارسالی باید در و یا قبل از ژوئن postmarked 28, 2013

تاریخ نمایشگاه: جولای 28هفتم تا سپتامبر 22, 2013

باز کردن پذیرش: یکشنبه, جولای 28, 2013 از 2 05:00

برای درخواست لطفا دفترچه را از اینجا دانلود کنید: http://www.lamag.org/?page_id=2800