2013 تابستان جلسه کلاس برنامه نوشته شده

برنامه برای 2013 6-جلسه هفته تابستان در مرکز هنر Barnsdall و مرکز هنر تاریخ ارسال نشده است!

کلاس های بزرگسالان در مرکز هنر Barnsdall روز دوشنبه آغاز خواهد شد, ژوئیه 15 و پایان روز شنبه, آگوست 24th. بزرگسالان کلاس Registration در روز شنبه آغاز خواهد شد, ژوئن 29 در 8:30بر. برای اینجا را کلیک کنید 2013 تابستان جلسه برنامه کلاس.

کلاس های جوانان در مرکز هنر تاریخ روز دوشنبه آغاز خواهد شد, ژوئیه 8 و پایان روز شنبه, آگوست 17th. جوانان کلاس Registration در روز شنبه آغاز خواهد شد, ژوئن 22th در 8:30بر. برای اینجا را کلیک کنید 2013 تابستان جلسه برنامه کلاس.