کلاس های هنری جوانان

مرکز هنر تاریخ و زمان به ارائه کودکان با برنامه های با کیفیت بالا هنر است که پرورش و تشویق فردی و ترویج و توسعه مثبت انسان اختصاص داده شده.

شش هفته 2014 جلسه تابستان

ثبت نام آغاز می شود دوشنبه, ژوئن 23.

کلاس اجرا دوشنبه, ژوئیه 7 – روز شنبه, اوت 16.

جلسه تابستان 2014 برنامه کلاس

page-JAC

برای کسب اطلاعات ثبت نام, و یا اطلاعات در مورد کلاس, لطفا با ایمیل barnsdall.art.center @ gmail.com.