کلاس های هنری جوانان

مرکز هنر تاریخ و زمان به ارائه کودکان با برنامه های با کیفیت بالا هنر است که پرورش و تشویق فردی و ترویج و توسعه مثبت انسان اختصاص داده شده.

Winter Session 2015 is an 8 week session.

ثبت نام آغاز می شود دوشنبه, ژان. 5, 2015

Classes run January 20 – مارس 23, 2015

Winter 2015 برنامه

page-JAC

برای کسب اطلاعات ثبت نام, و یا اطلاعات در مورد کلاس, لطفا با ایمیل barnsdall.art.center @ gmail.com.