پشتیبانی

Celebrate BarnsdallGive the Gift of Membership!

Your membership will help support the mission of Barnsdall Art Park through Restoration of the Hollyhock House, Promotion of local artists at the Municipal Art Gallery, Art Education for all ages, and much more!

عضو منحصر به فرد – $65

 • One (1) Barnsdall Membership Card
 • One (1) Golden Ticket to 2013 فصل شراب مزه
 • Guaranteed event tickets – wine tastings and movie nights never sell out for Barnsdall members
 • امضا Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه ای
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$75.00 افزودن به سبد خرید

عضویت در خانواده – $100

 • دو (2) کارت عضویت Barnsdall
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 فصل شراب مزه
 • دو (2) Kids Tickets to 2013 فصل شراب مزه
 • بلیط رویداد تضمین – مراسم تست شراب و شب فیلم هرگز از فروش برای اعضای Barnsdall
 • امضا Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه ای
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$125.00 افزودن به سبد خرید

عضویت ختمی – $100

 • One (1) Barnsdall Membership Card
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 فصل شراب مزه
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 Movie Night season
 • بلیط رویداد تضمین – مراسم تست شراب و شب فیلم هرگز از فروش برای اعضای Barnsdall
 • امضا Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه ای
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$125.00 افزودن به سبد خرید

برتر عضویت – $150

 • دو (2) کارت عضویت Barnsdall
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 فصل شراب مزه
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 Movie Night season
 • بلیط رویداد تضمین – مراسم تست شراب و شب فیلم هرگز از فروش برای اعضای Barnsdall
 • امضاء Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه و پتو پیک نیک
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$200.00 افزودن به سبد خرید

کنسرواتور عضویت – $250

 • دو (2) کارت عضویت Barnsdall
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 فصل شراب مزه
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 Movie Night season
 • دو (2) Eat.Drink.Art بلیط رویداد
 • بلیط رویداد تضمین – مراسم تست شراب و شب فیلم هرگز از فروش برای اعضای Barnsdall
 • امضاء Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه و پتو پیک نیک
 • اوکس خوراک شناس Barnsdall سبد پیک نیک
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$500.00 افزودن به سبد خرید

الین Barnsdall عضویت – $1,000

 • تور خصوصی از ختمی خانه با متصدی
 • دو (2) کارت عضویت Barnsdall
 • دو (2) بلیط طلایی 2013 فصل شراب مزه
 • دو (2) Eat.Drink.Art بلیط رویداد
 • بلیط رویداد تضمین – مراسم تست شراب و شب فیلم هرگز از فروش برای اعضای Barnsdall
 • امضاء Barnsdall حمل و نقل کردن کیسه و پتو پیک نیک
 • اوکس خوراک شناس Barnsdall سبد پیک نیک
 • 10% خاموش در کتابفروشی ختمی, Everson رویس, جاده طلایی برای تولید آب میوه, بگو پنیر, Silverlake شراب, و بیشتر به آمده است!
 • 5% خاموش در جرعه شهر, خوراک شناس, MessHall, موهاک خم, Tony’s Darts Away, و بیشتر به آمده است!

$1,000.00 افزودن به سبد خرید

Your membership will help to nurture the legacy of Barnsdall Park as a vibrant cultural, هنرمندانه, and recreational destination.

Thank you for Becoming a Barnsdall Art Park Member today!

**Restrictions Apply

با تشکر از شما برای حامیان ما

MB_circle_hops-150x150 Logo-Orange-300x213

gastronomicoLogoHz-300x56

تماس info@barnsdall.org با سوالات.