درباره وزارت امور فرهنگی

امکانات فرهنگی در Barnsdall پارک توسط عمل شهر لس آنجلس گروه امور فرهنگی (DCA). است DCA تولید و پشتیبانی از هنر با کیفیت بالا و تجربه فرهنگی برای لس آنجلس 4 میلیون نفر و 40 میلیون بازدید کننده در طول شب و روز سالانه. پیشرفت DCA تاثیر اجتماعی و اقتصادی هنر و تضمین دسترسی به فعالیت های متنوع و غنی سازی فرهنگی از طریق: اعطای ساخت, بازار یابی, هنر عمومی, هنر جامعه برنامه نویسی, آموزش هنر, و ایجاد مشارکت با هنرمندان و هنر و سازمان های فرهنگی در محله در سراسر شهر لس آنجلس.

Barnsdall هنر بنیاد پارک با این نسخهها کار از نزدیک با DCA و شهر لس آنجلس به ارائه برنامه نویسی, تلاش های پایداری پارک, و تحقق پروژه های سرمایه ای مهم برای افزایش تجربه برای بازدید کنندگان به هیل.