درباره وزارت امور فرهنگی

امکانات فرهنگی در Barnsdall پارک توسط عمل شهر لس آنجلس گروه امور فرهنگی (DCA). است DCA تولید و پشتیبانی از هنر با کیفیت بالا و تجربه فرهنگی برای لس آنجلس 4 میلیون نفر و 40 میلیون بازدید کننده در طول شب و روز سالانه. پیشرفت DCA تاثیر اجتماعی و اقتصادی هنر و تضمین دسترسی به فعالیت های متنوع و غنی سازی فرهنگی از طریق: اعطای ساخت, بازار یابی, هنر عمومی, هنر جامعه برنامه نویسی, آموزش هنر, و ایجاد مشارکت با هنرمندان و هنر و سازمان های فرهنگی در محله در سراسر شهر لس آنجلس.

Barnsdall هنر بنیاد پارک با این نسخهها کار از نزدیک با DCA و شهر لس آنجلس به ارائه برنامه نویسی, تلاش های پایداری پارک, و تحقق پروژه های سرمایه ای مهم برای افزایش تجربه برای بازدید کنندگان به هیل.

More information about City of Los Angeles Department of Cultural Affairs can be found on their website: www.culturela.org

The grounds of Barnsdall Park are maintained by the Department of Recreation and Parks.