BAC գարնանային նստաշրջանը 2014 Նախատեսում են Out!

The moment you’ve all been waiting for, Spring Session class schedules are out for art classes at the Barnsdall Art Center and Junior Art Center. Registration day is coming up quick, so be sure to mark your calendars and pick out your classes for Spring Session!

 

Չափահաս Art դասեր: Five Week 2014 Գարնանային նստաշրջանը

Գրանցման սկսվում Շաբաթ, May 10th at 9am.

Classes run Monday, May 19th – Saturday, June 21st.

Գարնանային նստաշրջանը 2014 Մեծահասակների Art Class Schedule

 

Երիտասարդական Art դասեր: Six Week 2014 Գարնանային նստաշրջանը

Registration begins Monday, April 21st at 9am.

Classes run Monday, May 5th – Saturday, Հունիսի 14 -.

Գարնանային նստաշրջանը 2014 Երիտասարդական Art Class Schedule

 

Here are some photos from the Winter Session stained glass class with Derek Yee:

, , ,