Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Իրադարձություններ

Events List Navigation

Սեպտեմբեր 2014

For Our Boys

Սեպտեմբեր 20 @ 4:30 Թեմա. - 10:30 Թեմա.
Barnsdall Gallery Theater,
4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 United States
+ Google Map

HTTP://www.culturela.org/events/2014/Barnsdall_Park_Master_Calendar.August_2014.pdf

Գտնել ավելին »

Movie Nights: School of Rock

Սեպտեմբեր 20 @ 5:30 Թեմա. - 9:30 Թեմա.

SEPTEMBER 20th: School of Rock. Starring: Jack Black, Mike White, Joan Cusack. A wannabe rock star in need of cash poses as a substitute teacher at a prep school, and tries to turn his class into a rock band. Get your tickets now! Adolescent angst. Raging hormones. Twisted teachers. Barnsdall Art Park Foundation and Joe Dante’s Trailers From Hell present “School Nights,” an outdoor fall film series celebrating the beloved high school movie. It was a “time to remember” (or one to

Գտնել ավելին »

Free Ընտանեկան Art սեմինար

Սեպտեմբեր 21 @ 10:00 մասին - 12:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Ամեն շաբաթ մինչեւ Ապրիլ 26, 2015
JAC Studio 1, BARNSDALL Art Park,
4800 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90027 United States

Ամեն կիրակի, Free Family Art Workshop presented by Barnsdall Arts 10am-12pm Junior Arts Center, Ստուդիա 1 Բոլոր տարիքի ողջունում, Բոլոր նյութերը տրամադրվել! HTTP://www.barnsdall.org/classes/art-sunday/

Գտնել ավելին »

Thai Cultural Day

Սեպտեմբեր 21 @ 10:00 մասին - 6:00 Թեմա.

HTTP://www.thaiculturalcenter.org/events.html

Գտնել ավելին »

Ֆերմերները Market

Սեպտեմբեր 22 @ 11:00 մասին - 4:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Ամեն շաբաթ

Barnsdall Farmer’s Market Every Monday, 11am-4pm! We are opening earlier! Rise and shine! Operated by See-LA http://www.seela.org/la-medical-center-farmers-market/

Գտնել ավելին »

Carlos Latin Band

Սեպտեմբեր 24 @ 7:00 Թեմա. - 9:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Every day մինչեւ Սեպտեմբեր 26, 2014
Barnsdall Gallery Theater,
4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 United States
+ Google Map

HTTP://www.culturela.org/events/2014/Barnsdall_Park_Master_Calendar.August_2014.pdf

Գտնել ավելին »

Carlos Latin Band

Սեպտեմբեր 25 @ 7:00 Թեմա. - 9:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Every day մինչեւ Սեպտեմբեր 26, 2014
Barnsdall Gallery Theater,
4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 United States
+ Google Map

HTTP://www.culturela.org/events/2014/Barnsdall_Park_Master_Calendar.August_2014.pdf

Գտնել ավելին »

Carlos Latin Band

Սեպտեմբեր 26 @ 7:00 Թեմա. - 9:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Every day մինչեւ Սեպտեմբեր 26, 2014
Barnsdall Gallery Theater,
4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 United States
+ Google Map

HTTP://www.culturela.org/events/2014/Barnsdall_Park_Master_Calendar.August_2014.pdf

Գտնել ավելին »

Movie Nights: Election

Սեպտեմբեր 27 @ 5:30 Թեմա. - 9:30 Թեմա.

Silverlake Wine will be serving wine and beer flights and KCRW DJ Marion Hodges will be spinning before the start of the screening, so come early and get a good seat to watch on our 20-ft outdoor screen!#barnsdallmovienights http://www.barnsdall.org/events/outdoor-movie-nights/

Գտնել ավելին »

Don B. Welch

Սեպտեմբեր 27 @ 7:00 Թեմա. - 11:00 Թեմա.
Barnsdall Gallery Theater,
4800 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 United States
+ Google Map

HTTP://www.culturela.org/events/2014/Barnsdall_Park_Master_Calendar.August_2014.pdf

Գտնել ավելին »
+ Արտահանում Գտնվում է հետեւյալ բաժնում Նորություններ