Loading Events

← Վերադառնալ իրադարձություններ

Լոս Անջելեսի քաղաքային Art Gallery

Իրադարձություններ

Դեկտեմբեր 2014

LA / Islam: LAMAG’s Free Family Art Workshops

Դեկտեմբեր 6 @ 11:00 մասին - 2:00 Թեմա.
|Պարբերական իրադարձություն (Տես բոլոր)
Ամեն մի 3 շաբաթ on Շաբաթ մինչեւ Դեկտեմբեր 6, 2014

LAMAG’s Free Family Art Workshops will explore the origins, symbols, patterns, designs, and colors used as the foundation for the diversity of artworks showcased in both Doris Duke’s Shangri La and Shangri La: Imagined Cities. Families are invited to work with diverse materials to create vibrant artworks influenced by the traditional motifs and contemporary images from these two exhibitions. Additionally, the LAMAG Museum Education Program offers free school tours followed by a corresponding art lesson, subject to availability of dates.…

Գտնել ավելին »
+ Արտահանում Գտնվում է հետեւյալ բաժնում Նորություններ