ความคืบหน้าใน Barnsdall พาร์เข้าสู่ระบบ

ข่าวที่น่าตื่นเต้นในการก่อสร้าง Barnsdall เข้าสู่ระบบ! หลังจากที่ทำลายพื้นในเดือนธันวาคม, Vomar สินค้าได้เสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์ของสัญญาณ Barnsdall สวนในร้านของพวกเขา. มันเป็นอย่างแท้จริงสัญญาณสัญลักษณ์และจะเพิ่มการรับรู้ของสวนสาธารณะมานานหลายทศวรรษหลังจากที่มีการสร้างขึ้น.

All those who have supported the Foundation through donations and attendance at our events have a part in this sign. ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ. To donate towards the sign’s construction and other great programs, donate here.

Barnsdallsignfabrication