สอบถามศิลปิน! 2013 Los Angeles รีด์นิทรรศการ

สอบถามศิลปิน: 2013 Los Angeles รีด์นิทรรศการ

The 2013 Los Angeles รีด์นิทรรศการเป็นนิทรรศการล้มลุกให้ศิลปินมีโอกาสในการแข่งขันที่จะจัดแสดงผลงานของพวกเขา.

หมดเขตส่ง:

ที่ส่งจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่มิถุนายน 28, 2013

วันที่จัดแสดงนิทรรศการ: กรกฎาคม 28ลำดับที่ ถึงเดือนกันยายน 22, 2013

เปิดรับ: วันอาทิตย์, กรกฎาคม 28, 2013 จาก 2 ที่ 05:00

เมื่อต้องการใช้โปรดดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่: http://www.lamag.org/?page_id=2800