Archive | มิถุนายน 18, 2014

Barnsdall ศูนย์ศิลปะภาคฤดูร้อน!

ศูนย์ Barnsdall Art
ภาคฤดูร้อน 2014 โปรแกรมศิลปะสำหรับผู้ใหญ่
เริ่มลงทะเบียนเสาร์, 28 มิถุนายน
หกสัปดาห์: จันทร์, กรกฎาคม 7, 2014 – วันเสาร์, สิงหาคม 16, 2014

ศูนย์ศิลปะจูเนียร์
ภาคฤดูร้อน 2014 โปรแกรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น
เริ่มลงทะเบียนจันทร์, 23 มิถุนายน
หกสัปดาห์: จันทร์, กรกฎาคม 7, 2014 – วันเสาร์, สิงหาคม 16, 2014

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเต็มภาคฤดูร้อนตาราง!

นี่คือภาพความสนุกสนานจากนักเรียนที่ผ่านมามี:


อ่านต่อ