ตัวเลขเงา: ภาพวาดจากออกุสต์

rodin banner full

ตัวเลขเงา: ภาพวาดจากออกุสต์

ตัวเลขของออกุสต์ของเงา (ตัวเลข SHADOW)

รวมถึงภาพพิมพ์และสิ่งประดิษฐ์จาก

COLLECTION GOUPIL จากพิพิธภัณฑ์ GOUPIL, BORDEAUX, FRANCE

ที่ Los Angeles แกลเลอรี่ศิลปะแห่งชาติ

กรกฎาคม 17 - สิงหาคม 17, 2014

ในการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 50 ของเมืองบอร์โด
เมือง Los Angeles เป็นเมืองพี่เมืองน้อง.

Rodin se for web copy

ที่นำเสนอโดย

เมือง Los Angeles กรมวัฒนธรรม
เมืองบอร์โดซ์
Musée d'Aquitaine
Musée Goupil
เมืองพี่เมืองน้องของ Los Angeles, Inc.
Los Angeles แกลเลอรี่ศิลปะแห่งชาติ