ชั้นเรียนศิลปะสำหรับผู้ใหญ่

Barnsdall Art Center is dedicated to providing studio art classes for the beginning through advanced adult student.

หกสัปดาห์ 2014 ภาคฤดูร้อน

ลงทะเบียนเริ่มต้นเสาร์, June 28th

เรียนทำงานจันทร์, 7 กรกฎาคม – วันเสาร์, 16 สิงหาคม.

ภาคฤดูร้อน 2014 ตารางเรียน

Since 1946, Barnsdall Art Center has offered adult classes in painting, ประติมากรรม, jewelry, bookmaking, weaving, การถ่ายภาพ, ceramics and a myriad of other media in virtually every art form. Located in the ‘Arts & Crafts Building’ since 1946, the Barnsdall Art Center relocated to its current location sharing the Studios of the Junior Arts Center in 2003 — still on the Barnsdall Art Park Campus at 4800 Hollywood Boulevard in Hollywood. The Barnsdall Art Center offers classes in art for Adults four sessions a year: summer, fall, winter and spring.

Please email barnsdall.art.center @ gmail.com for current information.