Loading Events

All events for Sunday Free Art Workshop

เหตุการณ์รายชื่อนำร่อง

มกราคม 2014

อาทิตย์ฟรีศิลปะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มกราคม 12 แอท 10:00 เกี่ยวกับ - 12:00 PM
JAC สตูดิโอ 1, ปาร์ค Barnsdall Art,
4800 บูเลอวาร์ด, Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย 90027 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Art Workshops Every Sunday from 10am – 12pm at the Junior Arts Center Barnsdall Arts/FOJAC and the Barnsdall Art Park Foundation offer free art workshops every Sunday, นำกลับประเพณีของอุทยานฯ "วันอาทิตย์เปิดวันอาทิตย์" เรียนศิลปะฟรีจากปีที่ผ่านมา. ในครั้งนี้ของโรงเรียนและเทศบาลตัดงบประมาณ, Barnsdall สวนศิลปะมูลนิธิได้เลือกที่จะลงทุนในโครงการนี​​้เพราะมันเป็นโอกาสที่หายากสำหรับเด็กในชุมชนของเราได้รับการศึกษาศิลปะฟรี. กรุณา…

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม »

อาทิตย์ฟรีศิลปะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มกราคม 19 แอท 10:00 เกี่ยวกับ - 12:00 PM
JAC สตูดิโอ 1, ปาร์ค Barnsdall Art,
4800 บูเลอวาร์ด, Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย 90027 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Art Workshops Every Sunday from 10am – 12pm at the Junior Arts Center Barnsdall Arts/FOJAC and the Barnsdall Art Park Foundation offer free art workshops every Sunday, นำกลับประเพณีของอุทยานฯ "วันอาทิตย์เปิดวันอาทิตย์" เรียนศิลปะฟรีจากปีที่ผ่านมา. ในครั้งนี้ของโรงเรียนและเทศบาลตัดงบประมาณ, Barnsdall สวนศิลปะมูลนิธิได้เลือกที่จะลงทุนในโครงการนี​​้เพราะมันเป็นโอกาสที่หายากสำหรับเด็กในชุมชนของเราได้รับการศึกษาศิลปะฟรี. กรุณา…

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม »

อาทิตย์ฟรีศิลปะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มกราคม 26 แอท 10:00 เกี่ยวกับ - 12:00 PM
JAC สตูดิโอ 1, ปาร์ค Barnsdall Art,
4800 บูเลอวาร์ด, Los Angeles, แคลิฟอร์เนีย 90027 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Art Workshops Every Sunday from 10am – 12pm at the Junior Arts Center Barnsdall Arts/FOJAC and the Barnsdall Art Park Foundation offer free art workshops every Sunday, นำกลับประเพณีของอุทยานฯ "วันอาทิตย์เปิดวันอาทิตย์" เรียนศิลปะฟรีจากปีที่ผ่านมา. ในครั้งนี้ของโรงเรียนและเทศบาลตัดงบประมาณ, Barnsdall สวนศิลปะมูลนิธิได้เลือกที่จะลงทุนในโครงการนี​​้เพราะมันเป็นโอกาสที่หายากสำหรับเด็กในชุมชนของเราได้รับการศึกษาศิลปะฟรี. กรุณา…

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม »