Loading Events
ค้นหาเหตุการณ์

เหตุการณ์อ่านนำร่อง

Events for November 30, 2013

5:00 PM

อึคิท: สารภาพไม่ได้รับอนุญาตของลูกแมวเพศ

พฤศจิกายน 30, 2013 แอท 5:00 PM - 10:00 PM
แกลลอรี่ Barnsdall โรงละคร,
4800 Blvd ฮอลลีวู้ด., Los Angeles, 90027 ประเทศสหรัฐอเมริกา
อึคิท: ไม่ได้รับอนุญาตสารภาพคือการแสดงผู้หญิงคนหนึ่งที่จะนำผู้ชมในการเดินทางยังสนุกสนาน enlightening ผ่านชีวิตและเวลาของตำนานอึคิท. จากจุดเริ่มต้นที่น่ารังเกียจ, ที่จะเอาชนะมันทั้งหมด, เพียงเพื่อจะรังเกียจของประเทศของเธอ, อึคิทเป็นภัยคุกคามสี่เท่า. เธอเอาชนะภาพยนตร์, โทรทัศน์, Stage and was […] ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม »
+ เหตุการณ์การส่งออกวัน